Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Tämä on Tmi Jaana Hirvosen/lusikkaenkeli -nimisen yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 13.5.2020. 


Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Tmi Jaana Hirvonen/lusikkaenkeli

Suomensaarenkatu 2 A 3

33410 Tampere

hirvonen.jaana@gmail.com


Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Jaana Hirvonen

hirvonen.jaana@gmail.com

p. +358405547994


Rekisterin nimi

Tmi Jaana Hirvonen/lusikkaenkeli -nimisen yrityksen asiakasrekisteri


Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on sopimus, ja siitä johtuvat lakisääteiset perusteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Näissä sopimuksissa rekisteröity on sopimuksen osapuolena ilmoittaessaan tietonsa verkkokaupan tilauslomakkeessa tai esimerkiksi sähköpostitse tehdyssä tilauksessa.

Henkilötietoja käsitellään myös Tmi Jaana Hirvonen/lusikkaenkeli -nimisen yrityksen kirjanpidossa kirjanpitolain edellyttämällä tavalla.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa tilausten käsittely ja toimittaminen, ja asiakassuhteen hoitaminen.

Tmi Jaana Hirvonen/lusikkaenkeli ei kerää henkilötietoja markkinointia varten ilman asiakkaan erillistä suostumusta.

Tmi Jaana Hirvonen/lusikkaenkeli ei tee asiakasta koskevia profilointeja tai automaattisia päätöksiä.


Mitä tietoja minusta kerätään?

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Asiakasnumero, etunimi, sukunimi, yhteystiedot (lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), verkkoyhteyden IP-osoite,  tilaushistoria, toimituksen seurantatiedot, laskutustiedot ja muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.


Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta asiakkaan rekisteröityessä verkkokauppaan ja tehdessä tilauksen verkkokaupassa. Lisäksi tietoja saadaan asiakkailta sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palveluiden kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas itse luovuttaa tietojaan. 

Googlen evästeet

Tmi Jaana Hirvonen/ Lusikkaenkelin-verkkosivuilla on käytössä verkkoanalyysipalvelu Google Analytics. Google Analytics käyttää evästeitä tekstitiedoissaan. Eväste tallennetaan tietokoneellesi, mikä mahdollistaa sivuston käyttöanalyysin. Evästeen antama tieto sivuston käytöstä on tunnistamattomaksi tehty IP-osoite, joka tallennetaan Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin. Googlen siirtäessä henkilötietoja EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle, on tietojen siirtämisen oikeusperuste EU:n ja Yhdysvaltojen välinen Privacy Shield –järjestely.

Google käyttää kerättyjä tietoja sivuston käytön arvioimiseen, käyttötiheyden ja käyttöön liittyvien palveluiden raportoimiseen. Google Analyticsin tietosuojapolitiikasta löytyy lisätietoja osoitteesta https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi. Evästeiden tallentumisen voi myös estää internetselaimesi asetuksilla, mutta se saattaa estää joidenkin sivuston toimintojen käyttämisen. Jos käytät sivustoa, Google saa kerätä tietoja edellä kuvatulla tavalla ja edellä mainittuihin tarkoituksiin. Tietojen jakamisen sivuston käytöstä Google Analytics –palvelulle voi estää lataamalla selaimeen erillisen lisäosan Googlen sivustolta https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/index.html?hl=enTietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tietoihin pääsevät ainoastaan rekisteriä hoitavat henkilöt ja tarvittaessa myös tietojärjestelmien ylläpitäjät. Kaikkia rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Asiakkaan tilatessa tuotteita asiakkaan antamia tarvittavia tietoja saavat myös kuljetuksista vastaavat yritykset, sekä maksun vastaanottava maksunvälittäjä (esimerkiksi verkkokauppatilauksissa Checkout-maksupalvelu). Asiakas saa halutessaan kyseisten yritysten yhteystiedot ja rekisteri/tietosuojaselosteet. Henkilötietoja ei luovuteta perusteettomasti muille ulkopuolisille tahoille ilman asiakkaan suostumusta.

Rekisterinpitäjä ei luovuta tai siirrä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu asianmukaiseti normaalisti käytössä olevilla teknisillä menetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jonka voi myöntää vain rekisterin ylläpidosta vastaava henkilö sellaiselle henkilölle, joka kuuluu yrityksen Tmi Jaana Hirvonen/lusikkaenkeli henkilökuntaan, ja jonka asemaan ja työtehtäviin kyseinen käyttöoikeus liittyy.


Tarkistusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Asiakkaalla on "oikeus tulla unohdetuksi" vain, jos yrityksellä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojen käsittelyä.